Đăng ký dịch vụ 1ToBao PDA. How to?

Mình rất muốn đăng ký dịch vụ 1ToBao PDA của bác Dihuta. Xin các bác cho huớng dẫn cụ thể với ạ.

Cảm ơn các bác nhiều.

Merci

PS. Đã liên lạc với myPDA và Wifi-Cafe ngoài HN nhưng chưa đăng ký được. Cũng đã vào website của bác ấy nhưng chưa hỗ trợ đăng ký online :frowning:

Chào bạn,
Nhưng đã được thông báo tại Website của ViMobi, hệ thống 1ToBao đang được nâng cấp. Chúng tôi sẽ gấp rút hoàn thành trong tuần này và sẽ đưa hệ thống đăng ký sử dụng trở lại phục vụ.

Xin cảm ơn!