Cứu Cingular 8125!!

Em unlock Cingular 8125 bằng M3100v4Unlock và Activesync 4.1, nó báo không được nhưng 8125 nó vẫn bình thường , tắt máy mở lại bây giờ vô tới chữ Cingular là đứnng đó luôn, có cách nào không AE hay là phải uprom lại,nếu vậy cho E xin bản rom luôn ( IPL 2.25, SLP 2.25, GSM 02.25.11, OS 2.25.11.1).Chân thành cảm ơn!

Rom gốc trên trang của HTC có luôn mà.

Bị đứng ngay lúc đầu thế này nếu k connect đc với máy tính thì cũng k up lại rom đc