Cục rung O22, có ai dư không?

Buồn buồn gỡ con O22 ghẻ ra vệ sinh, vô tình làm gãy mất 1 chân của cái cục rung, lấy mỏ hàn hàn lại thì nó tụt luôn cái chấu vào bên trong, có ai có thì để lại cho mình giá hữu nghị nhé :smiley: hoặc biết ở đâu bán thì chỉ mình cũng được. Thanks all.

Liên hệ với em, xin bác ly cafe thôi :smiley: