Cty VNEX xin trả thêm 4 triệu để hoà giải

nội dụng cũ xin xem chi tiết tại đây:
http://www.handheldvn.com/forum/showthread.php?t=26633&page=1&pp=8

Thực sự nếu VNEX trả tôi luôn 8 triệu theo thoả thuận vào tháng 8 có lẽ sự việc đã êm thấm, nhưng thoả thuận 8 triệu nhưng lại trả có 4 triệu sự việc mới bung bét thế này.

Hôm nay chủ động hẹn anh Vinh Giám ĐỐC VNEX ra thương lượng nhưng Anh Vinh nói chỉ trả thêm 4 triệu còn tôi đòi đúng giá trị hàng của tôi là 18 triệu nên kết quả không hoà giải được.
[SIZE=4]
[COLOR=]Đã trao bộ hồ sơ cho Công An Kinh Tế Hà Nội giải quyết rồi" Tiền không đòi thiêm được đồng nào" nhưng 90% công ty VNEX sẽ phải giải thể và bị phạt số tiền lớn- Nếu không thì sẽ mất thật nhiều![/SIZE]

[SIZE=4][COLOR=]xin admin close topic này lại[/SIZE] sự thông báo cho mọi người thế là đủ rồi, phân tích cho Anh Vinh VNEX đủ rồi. Sự việc còn lại để cơ quan chức năng xử lý. Có gì sẽ thông báo cho mọi người sau:
[SIZE=6][COLOR=]Xin cám ơn mọi người đã ủng hộ trong mấy ngày qua![/SIZE]