Cong thuc tinh thue thu nhap ca nhan

Bác nào có Excel file công thức tính thuế thu nhập cá nhân cho em xin với ạ

Đang cần gấp

Cám ơn các bác nhiều