Con Asus P535 xài chip Đồ họa gì vậy?

Con Asus P535 xài chip Đồ họa gì vậy các Pro ? xin chỉ giáo giữa 2 con P 535 va M700 Eten .( hĩ có xài rùi mới biết nhỉ )?
thx các bạn