Có thể bạn chưa biết:biểu tượng trên thanh trạng thái của iOS

Các biểu tượng trên thanh trạng thái không phải ngẩu nhiên mà có, chúng xuất hiện đều mang mỗi ý nghĩa riêng và giúp người dùng nắm bắt trạng thái hiện tại của thiết bị cũng như những chức năng liên quan đến phần mềm được sử dụng.

Việc nắm bắt và hiểu rõ các biểu tượng này sẽ giúp bạn sử dụng thiết bị hiệu quả hơn, các biểu tượng này quen thuộc trên Apple iOS, nhưng bạn có thể hiểu chúng ngay khi dùng trên các nền tảng khác.

http://static.applife.vn/2014/12/AppLifevn-status-icons-640x3873.jpg
nguồn applife.vn