Có soft nào mờ nhiều cửa sổ IE một lúc không?

Duyệt WEB nhiều trang một lúc ấy mà(trong lúc chờ tragn kia load). Bác nào biết chỉ điểm cái. Thanks

SPB Pocket Plus có fần hỗ trợ cho cái này (vào IE sẽ có biểu tượng của SPB Pocket Plus ở thanh công cụ).

Ngòai ra còn có fần mềm như MultiIE, …

Thanks nhiều. Từ hồi vào HH lần đầu tiên có người trả lời Mog nhanh thế.