Cổ phiếu hay nhậu ????

Trong 1 năm qua, nếu chúng ta :

  • bỏ ra 1000 USD mua cổ phiếu của hãng bảo hiểm AIG, h chỉ còn 33 USD,
  • bỏ 1000 USD mua cổ phiếu của hãng hàng không America Airline còn 24 USD,
  • bỏ 1000 USD mua của ngân hàng Lehman Brothers h còn 1 USD,
  • thế nhưng chúng ta bỏ ra 1000 USD mua Heniken về uống, h bán đống vỏ lon cũng được 234 USD
    ==>> đi nhậu mới đúng là đầu tư >:)