Có ai ở đây còn dùng Zaurus không?

Search forum vòng quanh thấy có 1-2 bài nói qua đến Sharp Zaurus.
Mọi người ở đây còn ai dùng không?

Upz lại chủ đề sau 1 thời gian không vào forum. Mới biết có 1 người dùng ở đây dùng C860. Ai có zaurus lên tiếng nhé :wink: