có ai giúp em với cần gấp đang gặp nạn

em định burn ra đĩa DVD recover của máy HP dv2000.vào phần “recover manager” sau đó vào “recover disc creation”.nhưng next thì nó báo:
“this computer does not have a drive capable of creating CDs or DVDs
contact HP support”
và “the CD/DVD creatinon process cannot continue”.
giúp em với em đang cần gấp