Cingular 8525 - (HTC Hermes) - patch sửa lỗi phím PTT

Mình mới sử dụng Cingular 8525, thấy phím PTT (Push to Talk) ở cạnh trái máy không có tác dụng (vì service ở Việt Nam chưa cung cấp). Muốn assign phím này sang chức năng Voice Command hay Audio Record, hoặc phần mềm nào khác nhưng đều không được.

Search trên xda-deverlopers.com thấy mod Sleuth255 viết bản patch rất hay, xin phép up lên share với mọi người.

Mình mới thử trên Cingular 8525, không biết với các máy HTC Hermes khác như TMobile Vario II, O2 Trion thì có bị lỗi như vậy không, và nếu cài patch vào thì có tác dụng không, các bạn có điều kiện test thử rồi post cho mọi người biết nhé.

Download:
http://files.filefront.com/PTTFixCAB/;7955576;/fileinfo.html

Cài đặt:

  • Cài patch lên máy (không cài lên thẻ)
  • Reset
  • Assign lại phím PTT theo ý thích (hoặc disable)

Mình thấy dùng phím này để Voice Command hoặc làm Audio Notes Record là hợp nhất.