Chuyen email tu MAC sang WINDOWS

Mình hỏi câu này khí ngược đời. Tuy nhiên đây thực sự là vấn đề.
Mình rất cần chuyển email từ MAC sang WINDOWS. Các bác nào chỉ giúp xin hậu tạ ạ.

lien hoa
0933 001 889