Chuyển đổi ngôn ngữ trong Web. Các bác giúp em với.

Em định down một số driver của trang này:
http://download.zol.com.cn/notebook_drivers_soft_index/notebook
nhưng trình duyệt web của em không hiển thi đcj chữ mặc dù em đã chọn tất cả các Encoding. Có bác nào biết chuyển đổi về phông tiếng Trung hoặc tiếng Anhchỉ giúp em với.
Có phần mềm nào cho phép xem Website tiếng Trung thành tiếng ANh không các bác

bạn vô www.quantrimang.com.vn doald phan mềm chuyển đổi ngôn ngữ web về mà dùng

@dungdtxd
Bác vào trang này:
http://www.worldlingo.com/en/products_services/worldlingo_translator.html

  • Chọn Website Translator
  • Chọn ngôn ngữ trang web
  • Chọn ngôn ngữ muốn hiển thị
  • Bấm Translate.
    :smiley:

Bác vào thử trang này " http://www.babelfish.altavista.com/ "sau đó đánh địa chỉ trang web muốn dịch vào mục “Translate a web page” => sau đó chọn ngôn ngữ cần dịch sang tiếng Anh => bấm “Transalate” thế là xong!

  • Lưu ý chọn đúng tiếng Hoa dạng Phồn thể hoặc Giản thể.