Chuyển Bookmarks từ opera sang firefox

Em vào ff/file/import/from opera hoặc
FF/organization bookmarks/file/import/from opera …
Thì chỉ chuyển được một phần (folder đầu tiên)
Làm sao để chuyển sang một cách đầy đủ?
thanks!

Sao vậy nhỉ, tôi Import bình thường mà, chuyển hết Bookmarks của Opera qua luôn. Trong FF 2.0.0.3 vào File → Import → Import Wizard → Opera → Chọn Bookmarks → Vậy thôi là nó qua hết, chắc Bác làm cũng như vậy chứ :confused: