Chương trình xem ảnh của O2?

Đôi khi tắt thì nó Softreset?

Có cần thiết fải úp rom ko?Hay chỉ cần chương trình đó bản mới, nếu co bác share cho em cái?

xài resco viewer đi bác xem đẹp hơn nhiều co thể tạo slide nữa giao diện cũng đẹp hơn á !