Chương trình nào đọc file đuôi .swf !

Các chú cho em hỏi dùng chương trình nào để đọc file đuôi .swf ???

Bac dung Macromedia Flash Mx la duoc. Hoac dung Flash Hunter…cai do thi cuc hay…

Goodluck

Bạn dùng chương trình Bryht Flash Player 2.0 để xem file .swf. Để xem được file, bạn phải cài đặt thêm Macromedia Flash Player 6 for Pocket PC 2003. Những chương trình đếu có thể tìm thấy trên mạng.

Nếu cần thì gởi mail cho mình, mình gởi luôn cho tovanhung@gmail.com