Chương trình giả lập Windows Mobile trên PC?

Mình cần thử 1 số phần mềm cho Pocket PC Phone trên PC nên muốn tìm các Emulator cho Windows Mobile 2003 SE. Không biết có chương trình nào không?