Chúc mừng sinh nhật bác Ducva

[FONT=Tahoma]Ka ka ka, anh em chiến hữu ở nhà tệ quá cơ … từ ông béo cướp giật đến abcdef … hé hé :p[/FONT]

Háp pi Bơ-đây.

Lôi cái thanh bar xuống dưới xem có bao nhiều bác online giờ cơm thì thấy sinh nhật Bác Đức. Định chạy lên mở cái Topic chúc mừng thì đích thân chủ nhân đã mở tiệc sẵn rồi.
CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC DUCVA - CHÚC BÁC TUỔI MỚI LUÔN GẶP NHIỀU THÀNH CÔNG, HẠNH PHÚC, THÀNH ĐẠT.


http://www.fancyflours.com/fancyflours/images/large/candles-happy-birthday.jpg

%between%

Chúc mừng con Kanguru sinh nhật như ý!

Với iêm hổng có Ducva gì sất, chỉ có Đực-vá…xe thôi á :slight_smile:

Nhớ ngày nào…

**CHÚC MỪNG SINH NHẬT ! ****CHÚC MỪNG SINH NHẬT !
**CHÚC ĐỒNG CHÍ TUỔI MỚI NHIỀU THÀNH CÔNG MỚI !

Chúc thì chúc! Càng thêm tuổi càng công thành danh toại.:smiley:

Chúc mừng sinh nhật anh Đức:D :smiley: :smiley:

Chúc mừng!!!

Chúc mừng sinh nhật, nhớ hồi nào thích mãi bài rì viu HP 63xx của anh.

Chúc mừng SN Ducva…

He he, chúc mừng sinh nhật ông anh :smiley:

chúc mừng SN chú nhé, lần đầu tiên thấy khổ chủ tự chúc mình đấy, hihi, về alo beer nhỉ ?

chúc mừng chúc mừng. Anh ở Meo bơn hay ở sít ni thế?