Cho xin file SpringBoard.str ings gốc của FW 3.0

Hic, Em lỡ dại nghịch cái file này mà giờ nó chả hiện chữ theo ý mình nữa. Toàn là AWAY_LOCK… xấu không chịu được.

Bác nào backup rồi cho em xin file này nhé. Thanks