Chỗ sơn lại bezel cho đồng hồ cũ?

Ba em có cái đồng hồ cũ có bezel khắc số. Tình hình là có mấy chỗ khắc lâu ngày sơn phai và bị tróc. Các cao thủ cho em hỏi có chỗ sửa chữa nào nhận sôn lại ko ạ. Cảm ơn và chúc cả nhà sức khỏe!

bạn ra đường huỳnh thúc kháng ấy, có mấy tiệm đồng hồ, hình như nó có sơn lại đó bạn