Cho minh xin ban WM2003 R 1.70

Minh nang cap len ban WM2003SE R 1.17.00 nhung chay cham qua, bac nao co link de down ban ROM WM2003 R 1.70 cu khong cho minh xin voi.

Cam on rat nhieu!
(Xin loi bac Admin minh em khong danh dc tieng viet, bac dung xoa nhe! Thanks a lot)

Bản 1.72.178 download tại đây, nhanh nhé:

http://s28.yousendit.com/d.aspx?id=2ED13OH26VRRB1QN4Y56TTXZBW

Sẽ toi trong vòng 7 ngày :slight_smile: