cho hỏi về modem của o2 mini

các bác có biết cách nào để máy tinh nhận o2 mini như một cái modem để vào net qua điện thoại kô ( kết nối qua bluetooth hoặc cable)
giúp mình với , cần gấp lắm:*

Tốc độ chậm, thiết lập phức tạp, đòi hỏi phải có sự hỗ trợ của nhà cung cấp dịch vụ, và đặc biệt là chi phí cao. Bạn nên cân nhắc xem có cần thiết phải sử dụng dịch vụ trên hay không.

Bạn có thể dùng GPRS,bạn chịu khó tìm lại mấy bài có nói rõ cách connec bằng GPRS nhé