cho hỏi phần mềm để online Yahoo trên ppc với anh em ơi

Anh em nào có cho xin bản full nhé.

http://www.agilemobile.com/agile_messenger.html
Miễn phí. Bạn mới tham gia nên có thể search bất cứ cái gì bạn muốn có trên diễn đàn trước. Nếu chưa từng nói đến thì bạn hỏi cũng chưa muộn. Chúc vui