Cho hỏi lỗi 1013 khi restore iphone 3G 2.2.1 to 2.2

Các Bác chỉ em với đưa về để còn unlock. Thks các Bác nhiều !!!

Bạn vào trong Box IPHONE - APPLE’s PHONE tìm bài viết để xem cách khắc phục nhé, có rất nhiều bài viết trong đấy.
Lỗi này nhẹ thôi, chỉ 30 giây là giải quyết xong. :smiley: