Cho hỏi chỗ sửa Storm 9500 tại Hà Nội

Tình hình là em Storm 9500 của mình có vấn đề về nguồn. Mình đã mang qua mấy cửa hàng chuyên về BB nhưng chưa sửa được. Bro nào biết cửa hàng nào có thể sửa em Storm thì reply giúp mình với. Mình cám ơn lắm lắm.

bạn cần nói rõ hơn là tình trạng như thế nào thì mới có thể nói được chứ, chứ còn nếu nói về nguồn chung chung vậy thì rất khó xác định chính xác, nếu không ngại thì mang mình xem qua cho nhé, yên tâm là free :smiley:

Bác thử mang qua 556 Trần Khát Chân xem, chỗ này em sửa mấy năm này rồi…chuẩn…