Cho Em xin ROM chạy ổn định và mới nhất cho O2i

Các bác làm ơn Em xin Cho Em xin ROM chạy ổn định và mới nhất cho O2i. Xin cám ơn các bác nhiều nhiều