cho em hỏi về mạng của ppc cái

bây giờ em muốn hỏi các bác :
em sync với pc nhưng muốn trao đổi dữ liệu qua lại giữa ppc và pc như mạng lan liệu có làm được ko.(nghĩa là dùng ppc nhưng can thiệp được vào dữ liệu của pc).
bác nào biết thì trả lời giúp em nha

Bạn nghiên cưú thử Resco Ẽplorer đi, mình dùng bản cũ thì không được, không biết sau này có cải tiến gì chưa.

LilyTA