Cho em hỏi chỗ sửa (ĐT) cảm ứng (bị liệt) của con Cetc 8380 (Made in China) với

Em đang có 1 con điện thoại Trung Quốc Cetc 8380 bị Liệt cảm ứng. Mong các bác chỉ em chỗ nào sữa đựơc con này. Xin cám ơn nhiều