cho e hỏi chỗ sửa IPod

Ipod của e bị đứt cáp điều khiển. ko biết có thể thay hoặc sửa ở đâu (HCM nhé). hết khoảng ? báo trước giùm e luôn nhé