checklist Pc sofware

Chào các bác
mặc dù không biết post bài này vào đâu nhưng mà vì nó khơi nguồn từ Pocket Pc nên viết vào đây vậy, các bác admin xử lý giúp vị trí bài viết nhé, cám ơn nhiều.
Tôi sử dụng Pocket PC đã tương đối quen, chỉ mỗi tội là màn hình PPC hơi bé, mắt tôi lại cận nên bi giờ hơi ít dùng PPC, tôi lại mới có Laptop nên chuyển hết các việc về PIM lên laptop , cũng có cái tiện, cũng có cái bất tiện hơn so với PPC.
trong tất cả các phần mềm dùng trong PPC tôi rất khoái các phần mềm kiểu Checklist , ( nhiều khi tôi dùng nó thay cho Todo hoặc Task list trong PIM sofware vì ở Checklist không bị xoá kể cả khi mình đã checked appointments).hơn nữa nó cho phép tạo nhiều kiểu list khác nhau ( shoplist, journal list, anything list …):smiley:

Bây giờ tôi quản lý hầu hết các PIM bằng Microsoft Outlook : Email, Calendar, Contact , Notes …) trên Laptop
Riêng Todo list ( hay Tasklist) tôi vẫn khôngthích dùng trong Outlook vì sau khi checked một thời gian nó sẽ bị xoá , hơn nữa - nguyên nhân chính là nó không thể hiện được dưới dạng cây ( tree form) và không tạo được nhiều dạng list khác nhau.

Ở PPC tôi có phần mềm LisPro có thể hiển thị các mục theo dang cây - rất tiện để nhìn tổng thể theo từng nhóm . Phần mềm này cũng có bản chạy trên PC ( và sync được với bản chạy trên PPC - tất nhiên ), nhưng nó lại không sync hay compatible với Outlook - nghĩa là nếu mình muốn chèn một danh sách các thứ cần mua (hay làm hay xem… )vào một appointment trên Outlook thì không biết làm thế nào cả .

Các bác cao thủ có biết có phần mềm nào ( tốt nhất là Add-in) trong Outlook có tác dụng như checklist sofware không ?

Hoặc phần mềm PIM nào ( kiểu Outlook) có kèm thêm phân Checklist không ?

Nói chân thật tự trái tim là nhà em đang rất cần gấp cái phần mềm dạng như vậy, em đã đi tìm khắp trên mạng và các hàng CD , tìm đỏ cả hai con mắt rùi mà chưa thấy ( cái thì không tương thích Outlook, cái thì không cho phép tạo nhiều dạng list khác nhau …):o :frowning: :frowning: :frowning:

Các bác nào có biết ( dù chỉ chút ít thôi ) thông tin cho em (tìm tiếp …), nhà em cảm ơn lắm lắm …

:smiley: