Cầu cứu gấp gấp...

Các Bro ơi cho mình hỏi tí …làm sao để có thể xem được hình trong máy ipod trên PC hay la trên Itunes được…và làm sao để chép các hình trên ipod ra PC của mình được vậy??làm ơn chỉ giáo ùm …hichic…muốn chết vì cái này quá …:frowning: :confused:

làm ơn chỉ giáo ùm …hichic…mu� ��n chết vì cái này quá …

Để tránh bị lỗi khi gõ chữ như hình trên (những ô đen có dấu?) khi có dấu chấm cuối cùng anh cách một khoảng trống (bấm vào thanh Space một cái sẽ tránh được lỗi trên).

làm ơn chỉ giáo dùm … hichic… muốn chết vì cái này quá …