Cần người cộng tác viết báo

Một tạp chí giải trí cần cộng tác viên tại TP.HCM. Yêu cầu: am hiểu về đời sống của giới trẻ trên mạng Internet và có kỹ năng viết lách. Nội dung cụ thể sẽ trao đổi sau. Bạn nào có hứng thú thì PM cho tôi.

Cảm ơn!