Cần hỏi một chút về java... để download ebooks... :D

Em có vào một trang xem một quyển ebook trong netlibrary, thì nó chỉ hiện cho xem từng trang một, khi save bình thường về thì chỉ down được từng file arcobat của từng trang, xem trang tiếp theo thì lại mới save được của trang tiếp theo. Nên xem quyến sách 2000 trang thi teo, không thể nào save hết cho nổi. Em biết có người dùng java để down toàn bộ quyển sách đó về được (mặc dù vẫn là thành từng file arcobat theo từng trang, nhưng không mất thời gian). Nếu ai biết chút về Java xin chỉ giáo cho em với…