Cần địa chỉ thay cảm ứng & màn hình THC Touch1 tại HN

Máy đang sử dụng tự nhiên trắng xóa màn hình (chức năng nghe gọi vẫn bình thường)
Bác nào biết địa chỉ có thể thay màn hình chỉ giúp mình với…

Thanks!