Cài đặt lại O2 Connect

Trước đây em vẫn dùng thằng này để update 1 số thứ trên mạng (thường là ở seeo2) về cho con O2 yêu quý của em, thế mà hôm nay nó lại báo (O2 Connect application is designed for O2 devices, which can’t run on other devices).

http://i3.photobucket.com/albums/y97/big_tran/001.jpg http://i3.photobucket.com/albums/y97/big_tran/002.jpg

Bây giờ phải làm sao bây giờ các bác. Bác nào có cái file cài cho em xin với.

Trời ơi, không có bác nào quan tâm đến vụ này à?