Cách gởi file qua đường bluetooth

Mình đang dùng O2s, mình thấy một số máy O2s khác vào file ấn cố định sau đó sẽ có send bằng đường bluetooth nhưng máy của mình chỉ có send bằng đường hồng ngoại. Vậy bác nào giúp mình hướng dẫn cách cài đặt hoặc hướng dẫn cách gởi file qua đường Bluetooth với. Cảm ơn các Sư huynh nhiều

Bác phải xem có biểu tượng Bluetooth ở dưới thanh tiêu đề không đã. Nếu chưa có thì bác chạy file BTTrayCE_10 để khởi động Bluetooth. Lúc đó thì mới gửi được. Nên cài RescoExplorer thì có chức năng Send via Bluetooth. Còn nếu không được thì có lẽ phần cứng Bluetooth của bác có vấn đề. Hiểu biết của E chỉ có vậy. Nếu có gì thì các bác chỉ giáo thêm. :smiley: