Các lệnh *.msc trong Vista

Trong XP thì mình hay dùng các lệnh này như service, gpedit, devmgmt,…
Nhưng trong Vista thì cái được cái không? gpedit thì không có?

Có ai biết mấy cái này không?giúp mình với!