Các bác xem dùm con IP 3GS mới mua này có jailbreak được không?

Chào các bác, mình có con IP 3GS mới đem từ Mỹ về, số serial lả: 87011NHU3NR, các bác xem dùm mình có thể jailbreak được không? Xin cám ơn các bác đã đọc. :smiley:

Hiện tất cả các bản firmware chính thức của iphone đều có thể JB được rồi. Nhưng máy bạn mua ở Mỹ thì có nghĩa là bản lock, nếu firmware ở 3.1.3 thì chưa unlock được

Bạn vào phần setting, → General, → About để kiểm tra firmware và bootloader, nếu Firmware là 3.1.3, bootloader 05.11… thì có thể downgrade xuống firmware 3.1.2 sau đó Jailbreak và unlock để dùng sim Việt nam được, còn nếu bootloader 05.12.01 thì chỉ jailbreak để cài đặt các ứng dụng chưa được Apple cho phép, chưa thể unlock để dùng sim Việt nam được. Nếu muốn bán thì tôi mua nằm thở để đợi bao giờ unlock được sẽ dùng sau. kukurizce@yahoo.com

cũng đang có 1 con chưa unlock đc, chán thiệt