Các bác pro cho em hoi tý về lỗi khi nối mạng home hoặc cơ quan

Nhà em có 3 máy tính và 1 máy in. Không làm sao mà share cái máy in để dùng chung được, mong các bác chỉ giáo.:-?

Bác đã làm những gì rồi mà không được.
Đầu tiên, bác cắm và cài đặt máy in lên một máy tính của người A. Sau đó nhấn vô Control Panel\ Printer, nhấn phải lên cái Printer bác vừa cài, chọn Sharing.
Sau đó, vô máy tính của người khác bấm nút Windows+R gõ \ địa chỉ ip của máy tính A đã cài đặt máy in (ex: \10.0.0.135) sau đó bấm đúp vô biểu tượng máy in của máy tính A, chọn yes.
Good luck.