Các bác giúp với, nút gạt Wifi trên máy laptop tự nhiên không được

các bác cho hỏi, con laptop CL56 của mình có nút gạt bật tắt Wifi. Tự nhiên cài lại Windows không thấy nó lên được nữa (gạt nút bật không thấy lên đèn Wifi). Các bác tư vấn giúp nguyên nhân với, không biết là hỏng phần cứng (nghi hơn) hay do phần mềm nữa. Driver Windows vẫn nhận.

Nếu hỏng phần cứng thì các bác chỉ dùm chỗ sửa ngon lành tại HN.

Xin cảm ơn rất nhiều.