Các bác giúp mình với

Mình đang học tiếng Anh và cần 1 phần Mềm có yêu cầu như sau!
Nghe được các file Mp3
Có thể định được thời gian chuyển từ Track 1 sang track 2 theo thời gian mình định (ví dụ như thời gian chuyển từ track 1 sang track là 12 s )
Cảm ơn các bác đã quan tâm giúp đỡ!!!

windowmedia 10.0… tcpmp 0.71…các phần mềm này nghe rõ và đọc được nhiều định dạng khác nhau đó bác…có thể down về trên HHC, ủa mà bác đang xài cái gì vậy?

Nhưng yêu cầu của bác là cái này “thời gian chuyển từ Track 1 sang track 2 theo thời gian mình định (ví dụ như thời gian chuyển từ track 1 sang track là 12 s )”
Không biết nó có làm được không