Các bác cho em hỏi về icon pin của dell vostro

Máy e tình hình là cài bản XP SP3, cài vô nó kô có hiện % pin nếu sử dụng pin, lúc nào cũng hiện mỗi cái On Ac, trong Power option thì cũng kô thấy thông tin j về pin lun, bác nào bày e cho nó hiện lên với :frowning: