Các bác cho em hỏi teo!

Em dang dung con O2 Neo. Hôm trước có bóc lớp dán màn hình ra để thay (nhưng chưa kịp thay), từ hôm đó đến nay màn hình bị mất cảm ứng ở vùng giữa. Hôm nay vừa HR, đến đoạn Align Screen thì có vấn đề: chỉ chuột vào dấu chữ thập xong (5 lần và chuột chạy đoàng hoàng) nhg sau đó ko thoát được mà vẫn quay lại Align Screen tiếp. Các bác chuẩn doán giúp em xem bệnh gì với.

Lại lệch cảm ứng chăng?Bác thử uprom lại xem sao!