Cable Sync cho GSPDA Xplore M28 và G88

Mình dùng máy G88, có cable Sync qua cổng COM nhưng thử mãi không sync được.
Ai đang dùng máy Xplore M28 hoặc G88 mà có cable sync với máy tính qua cổng USB thì liên hệ với mình. Mình muốn mượn và đo thử chân cắm để làm thử sợi cable mới xem sao.
Tra trên mạng mãi mà vẫn không tìm được sơ đồ chân.
Thank.

Bác thử đổi máy tính khác xem sao. Nhiều khi cổng COM ở máy tính bác đang dùng bị xung đột nên không nhận palm của bác. Chứ chưa chắc tại cable đâu.

Cổng COM của mình vẫn nối với modem dial up bình thường. Đã ngồi với Thưởng (airport) nối với máy xách tay của Thưởng cũng không được.
Maluoi có cable USB của loại này không, cho mình mượn hoặc đo chân cắm cho mình, mình phải làm lấy vậy.
Thank