.CAB file setup????

Bạn nào biết cách để set up một ứng dụng vào smartphone từ file .CAB? Giúp mình với nhé! CÁm ơn nhiều.

bác copy file *.cab đó vào thẻ nhớ rồi chạy nó từ File Manager\Mounted Volume.

bác nhầm rồi, copy file *.CAB vào thẻ nhớ, sao đó ở đt vào start-file manager-mounted volume chọn file đó nhấn ok thì bắt đầu quá trình cài đặt file.
làm gi double click được.