Bộ sưu tập hình nền Siêu xe

Bộ wallpaper dành cho những ai yêu thích siêu xe và tốc độ.

http://genk2.vcmedia.vn/N0WoyYblO3QdmZFKPMtKnadHAHTevz/Image/2012/VienChinh/08/1-18a8d.jpg

http://genk2.vcmedia.vn/N0WoyYblO3QdmZFKPMtKnadHAHTevz/Image/2012/VienChinh/08/2-18a8d.jpg

http://genk2.vcmedia.vn/N0WoyYblO3QdmZFKPMtKnadHAHTevz/Image/2012/VienChinh/08/3-18a8d.jpg

http://genk2.vcmedia.vn/N0WoyYblO3QdmZFKPMtKnadHAHTevz/Image/2012/VienChinh/08/4-18a8d.jpg

http://genk2.vcmedia.vn/N0WoyYblO3QdmZFKPMtKnadHAHTevz/Image/2012/VienChinh/08/5-18a8d.jpg

http://genk2.vcmedia.vn/N0WoyYblO3QdmZFKPMtKnadHAHTevz/Image/2012/VienChinh/08/6-18a8d.jpg

http://genk2.vcmedia.vn/N0WoyYblO3QdmZFKPMtKnadHAHTevz/Image/2012/VienChinh/08/7-18a8d.jpg

http://genk2.vcmedia.vn/N0WoyYblO3QdmZFKPMtKnadHAHTevz/Image/2012/VienChinh/08/8-18a8d.jpg

http://genk2.vcmedia.vn/N0WoyYblO3QdmZFKPMtKnadHAHTevz/Image/2012/VienChinh/08/9-18a8d.jpg

Bạn có thể tải về trọn bộ ảnh nền trên tại đây.

(ST)