Bộ nhớ của máy 02 Atom

Có một vấn đề là có nhiều soft khi cài nó lấy một phần bộ nhớ trong Ram nhưng khi gỡ bỏ nó rồi dùng, các thư mục chứa nó cũng đã được xoá nhưng nó không trả lại phần chiếm dụng trong Ram mặc dù đã chạy MemMaid để clean rồi. Hiện tại máy em có khoảng hơn 10MB bị chiếm dụng mà không biết lấy lại bằng cách nào. Cũng đã kiểm tra các file rác, rồi ở temp, thậm chí vào Windows tìm tàn dư của nó để xoá đi mà nó vẫn thê. Ví dụ khi em kiểm tra bộ nhớ (O2 Atom) trong Running Program báo Storage 20MB - Program 56MB (cái này mình điều chỉnh được) khi cài soft nó lấy 2MB bên Storage còn 18 nhưng khi gỡ soft thì nó không trả lại 2MB kia. Cũng giống như thẻ nhớ sau một thời gian dùng nó cũng chiếm dụng bộ nhớ. Vậy phải làm sao để “đòi” lại số MB đã bị chiếm dụng kia hả mấy bác?

Thực ra nó đã trả lại bộ nhớ rồi nhưng nó ko hiện ngay thôi,bác remove xong chỉ cần SR cái là nó trả lại bộ nhớ cho bác ngay thôi:rolleyes: