Benchmark của Pocket Mechanic họat động kiểu gì thế nhỉ?

Hôm nay ngứa tay không có việc gì làm lôi mấy cái card ra rồi dùng Benchmark trong Pocket Mechanic đo thử tốc độ thì thấy kết quả rất củ chuối, không hiểu tại sao:

Sectors/block: 64

Extended_ROM: 6.1X
Storage: 4.5X
Kingmax 256 SD (loại mỏng màu tím): dao động từ 7.8 → 8.1X
Nagiwara 256 SD: dao động từ 6.8 → 8.1X
Kingston Elite Pro 512 SD Card: 8.2 → 8.5X
Sandisk Ultra II 1GB SD Card: 8.5X

Sectors/block: 128

Tất cả đều từ 14 → 15X

Lúc đầu em đo 2 cái 512 và 1GB còn 4.5X và 1.4X cơ hehe, chẳng hiểu kiểu gì. 2 cái sau 60x mà chỉ bằng 2 thằng bình thường kia là sao nhỉ, mà so sánh bằng cách copy thì em thấy thằng Sandisk → Kingston → Kingmax —> Nagiwara. Mà sao ở ngòai là 45, 60X mà vào trong này chỉ 8X ?

Với cả cái Sectors/block có ý nghĩa gì ở đây ạ?

Mọi người góp ý kiến giúp thằng em cái nhé :slight_smile:

Thẻ Transcend 80x cũng chi đạt tốc độ thế thôi???

:((
Tôi cũng gặp tình huống tương tự. Vừa mua thẻ Transcend 1GB 80x, chat Benchmark trong Pocket Mechanic đo chỉ được 5.6x đến 5.8x. Tức quá mang đi đổi thẻ nhớ khác thì kiểm tra lại, cho dù la thẻ 60x hay 45x, tốc độ đọc cũng báo tương tự. Nếu bỏ chon chức năng Random Test thì cũng chỉ lên được 5.9x.
:-/ Hong biết tại sao nữa.

…Theo mình nghĩ hãng sản xuất ghi như thế là chỉ tốc độ cao nhất của card theo lý thuyết còn thực tế :thì như thế này …(dùng 5550,test chạy 3 lần lấy trung bình,dùng mechanic bản1.49 chưa thử bản 1.52)
SD512 Toshiba : read 2.4X
Write 0.1X
Còn thằng Sandisk mới khổ thân : 0.6X,0.1X

Pocket Mechanic features:
View detailed storage card information!
Scan disk - verify and repair logical file system errors!
Storage card format (Logical and Physical), FAT12/FAT16/FAT32 support!
Storage card defragment and fragmentation analysis!
Storage card benchmark - measures raw card read/write speed!
Storage card surface/bad sectors test!
System cleanup - powerful unused temporary and cache files delete. Secure delete feature to overwrite files containing sensible data before deleting to guarantee your privacy!
Storage folder name configuration - choose your own names for your storage card folders!
TCP/IP configuration - view details on all active TCP/IP adapters, refresh and renew IP addresses!
View, find and delete duplicated notification queue entries causing ActiveSync delays (NEW!)
Scan the registry and delete unused/junk registry keys, delete keys left by uninstalled applications, show detailed problem description on each key found (NEW!)
More modules to be added soon, registered users receive the new modules for FREE!