Bẳng tuần hoàn Hóa Học trên Palm

Cái này hữu ích cho học sinh, sinh viên. Nhưng họ có tiền mua Palm dùng không thì “tớ chẳng biết” :slight_smile:
Freeware
Tải tại đây:

Làm gì có cái link nào đâu bạn

Tôi cho bạn nào cần Periodictable

Bạn nào cần, tôi có. Nếu ở SG, thì liên hệ với tôi: 0913838111

sorry. Attach rồi chả bít sao nó không chịu hiện ra